Design ak Canva

Nan Formation Design ak Canva sa a, wap kapab travay design san oken problem. Paske nan Formation sa a mwen explike ou tout sa kew…