Seminaire Online Master

Nan Seminaire Master sa a, mwen pral montre ou kijan ou kapab gen diferant sous de revni sou Internet la, kote ou pral kapab kreye…

Design ak Canva

Nan Formation Design ak Canva sa a, wap kapab travay design san oken problem. Paske nan Formation sa a mwen explike ou tout sa kew…

Youtube Money

Nan Formation Youtube sa a, mwen pral montre ou kijan ou kapab fè lajan sou Youtube san ke ou pap bezwen fè video pouw ta…

Marketplace Facebook

Ce que vous apprendrez Dans ce cours, vous apprendrez à vendre des produits physiques sur Marketplace Facebook.

Open chat
Hello ✋