Nan Formation Design ak Canva sa a, wap kapab travay design san oken problem.

Paske nan Formation sa a mwen explike ou tout sa kew dwe konnen pou ou kapab itilize canva.

Ak Formation sa wap kapab fe tout kalite Design ou ta vle fe san difikilte.

About Instructor

Piervil

5 Cours

Not Enrolled
or $US 49

Cours Includes

  • 3 Modules
  • 12 Leçon